Her er oversikten over hvor leilighetene ligger:

oversikt1.jpg
Oversikt 2.jpg