Hus B

Nye balkonger og svalganger som er brannsikret iflg Beskrivelse fra Tekøk. Alle leiligheter har nye inngangsdører og egne nye låsbare skiboder. Nye VV beredere og sirkulasjonspumper.

Nye sikringsskap i alle leiligheter med OV 2x32 A overspenningsvern

Vi har montert nye multikriteriedetektorer i alle leiligheter. Branndetektor i alle oppholdsrom. Automatisk brannvarsling til sikkerhetsselskap.

Fiber lagt inn til alle leiligheter.

Ny pullertbelysning i trappeløpet og parkeringsplass til hver leilighet.
LEDIGE LEILIGHETER I BYGG B:

Seksjon 14, Seksjon 15, Seksjon 16, Seksjon 17; Seksjon 18; Seksjon 20, Seksjon 21, Seksjon 22, Seksjon 24, Seksjon 26

 

Prisliste oktober 2019, priser er eks salgsomkostninger