Hus A

Nye balkonger og svalganger som er brannsikret iflg Beskrivelse fra Tekøk. Alle leiligheter har nye inngangsdører og egne nye låsbare skiboder. Nye VV beredere og sirkulasjonspumper.

Nye sikringsskap i alle leiligheter med OV 2x32 A overspenningsvern

Nye multikriteriedetektorer i alle leiligheter. Branndetektor i alle oppholdsrom. Automatisk brannvarsling til sikkerhetsselskap

Fiber lagt inn til alle leiligheter. Ny pullertbelysning i trappeløpet og parkeringsplass til hver leilighet.
Ledige leiligheter

Seksjon 1, Seksjon 2, Seksjon 3; Seksjon 4, Seksjon 5, Seksjon 6, Seksjon 7, Seksjon 8, Seksjon 11,